Księża w parafii węgrowskiej po II wojnie światowej.

Ks. Mieczysław Rüger

Ksiądz Mieczysław Rüger (1879-1977), ordynowany w 1906 r., 1908-1910 – administrator parafii w Węgrowie, w l. 1910-1959 diakon w Warszawie, nauczyciel religii. Inspektor i dyrektor Diakonatu Warszawskiego „Tabita”.

W okresie po II wojnie światowej do roku 1952 administrował parafią w Węgrowie.

 

 

 

Ks. Karol Messerschmidt

Proboszcz Administrator parafii w Węgrowie w latach 1952 – 1975

Ksiądz Karol Messerschmidt był ostatnim w Polsce Ludowej kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Portret tego niezwykłego człowieka, wielkiego patrioty, oddanego służbie bożej pastora i oficera jest okazją do zaprezentowania środowiska polskich ewangelików, którzy w okresie międzywojennym współtworzyli zręby wszystkich urzędów i działów gospodarki niepodległego państwa, a podczas okupacji hitlerowskiej walczyli o zachowanie polskości.

Gdy w maju 1950 roku rozwiązano duszpasterstwo wojskowe, odbudowany kościół przekazano Konsystorzowi Ewangelicko-Augsburskiemu, a ten powierzył nad nim opiekę dotychczasowemu zastępcy naczelnego kapelana, ks. Karolowi Messerschmidtowi.

Po przywróceniu w lutym 1947 roku duszpasterstwa wojskowego, na stanowisko zastępcy naczelnego kapelana WP wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. sen. płka Feliksa Gloeha, powołano ks. kpt. Karola Messerschmidta. Obaj duchowni dokończyli budowę kościoła, a następnie wyposażyli go w niezbędne sprzęty sprowadzone ze zrujnowanych świątyń ewangelickich we Wrocławiu

Gdy w maju 1950 roku rozwiązano duszpasterstwo wojskowe, odbudowany kościół przekazano Konsystorzowi Ewangelicko-Augsburskiemu, a ten powierzył nad nim opiekę dotychczasowemu zastępcy naczelnego kapelana, ks. Karolowi Messerschmidtowi. Na bazie Ewangelickiego Kościoła Garnizonowego została zorganizowana w Warszawie druga cywilna parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a jej proboszczem został wybrany 25 maja 1952 roku ks. Karol Messerschmidt, który jako administrator parafii w latach 1950-1952 pełnił funkcję seniora diecezji, a w latach 1954-1957 był konseniorem.

Z jego inicjatywy w Węgrowie została przebudowana plebania na istniejący do 2016r. Ewangelicki Dom Opieki „Sarepta”.

 

 

Ksiądz Włodzimierz Nast (ur. 14 stycznia 1942, ordynowany w roku 1963) – polski duchowny i teolog ewangelicko-augsburski, działacz ekumeniczny, doktor nauk teologicznych, były wieloletni nauczyciel akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, p.o kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej ChAT.

W latach 1978–2007 wykładowca akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Emerytowany proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy w Warszawie. W latach 1992–2007 Członek Synodu Kościoła.

Maturę uzyskał w 1959 r. w Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Ordynowany na księdza w 1963 r. w kościele ewangelickim św. Trójcy w Warszawie. W latach 1963–1964 wikariusz parafii w Krakowie. Od 1964 r. posługiwał w parafii św. Trójcy w Warszawie, początkowo w latach 1964-1979 jako wikariusz, następnie w latach w 1979–1995 jako proboszcz pomocniczy, a w latach 1995–2007 jako proboszcz, aż do przejścia na emeryturę.

W latach 1977–1979 piastował funkcję administratora parafii w Węgrowie.

W latach 1997–2001 Radca konsystorza, jednoczenie w latach 1996–2007 radca duchowny diecezji warszawskiej.

W latach 1978–2007 wykładowca akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 

 

 

Ks. Jan Hause

Ksiądz Jan Hause (ur. 8 lutego 1934 w Krakowie, zm. 11 czerwca 2009, ordynacja 01.10.1961r.) – polski ksiądz ewangelicki, pierwszy po 1989 Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Był przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w latach 1995–1999

Jan Hause urodził się 8 lutego 1934 roku w Krakowie, w rodzinie ks. Pawła Hause, starszego kapelana wyznania ewangelicko-augsburskiego Wojska Polskiego i Marii z Goldbergów.

Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 października 1961 został ordynowany na księdza przez biskupa Andrzeja Wantułę i został wikariuszem parafii w Krakowie, później służył też w parafiach w Karpaczu, Włocławku, Płocku, Radomiu-Lublinie-Kielcach, Węgrowie oraz w Żyrardowie. W latach 1975–1999 był dyrektorem Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W latach 1979 – 1995 ksiądz Jan Hause był proboszczem administratorem parafii w Węgrowie.

1 września 1995 roku Minister Obrony Narodowej, na wniosek Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, mianował go Naczelnym Kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Funkcję sprawował do lutego 1999 roku.

 

 

 

Ks. bp. Marcin Ryszard Hintz

bp dr hab. Marcin Ryszard Hintz (ur. 21 maja 1968 w Warszawie) – polski duchowny luterański, teolog, profesor ChAT, proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

W latach 1995- 1996 związany z węgrowską Parafia Ewangelicko-Augsburską.

Kształcił się w zakresie teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1987–1992) oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim (1988–1993). Od 1991 pracuje w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W latach 1993–1994 przebywał na stypendium doktoranckim na Uniwersytecie w Bonn.

Służba kościelna

W 1995 został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W latach 1995–1998 pracował jako wikariusz w Żyrardowie, następnie był ewangelickim kapelanem wojskowym i dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA (1998–2001). W latach 2000-2011 był proboszczem parafii w Częstochowie.

30 października 2009 został nominowany do funkcji Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego przez Kolegium Wyborcze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, jednak w dniu 23.02.2010 zrezygnował z objęcia tego urzędu. 14 listopada 2010 został wybrany proboszczem parafii w Sopocie, 28 listopada został wprowadzony w urząd. 4 grudnia 2010 został wybrany biskupem diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Konsekrowany na biskupa i wprowadzony w urząd Biskupa Diecezjalnego Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej 19 lutego 2011, w kościele Zbawiciela w Sopocie.

Kariera naukowa

W 2001 obronił doktorat na Wydziale Teologicznym ChAT na podstawie rozprawy Wolność sumienia w Polsce po roku 1989 z perspektywy ewangelickiej. Analiza teologiczna. W 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku i monografii pt. Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Teologii Systematycznej. Pełni funkcję kierownika Sekcji Teologii Ewangelickiej Wydziału Teologicznego ChAT. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu. W 2011 został wybrany na członka Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, a 31 stycznia 2012 powołano go w skład prezydium Komitetu.

 

 

Ks. Adam Pilch

Ksiądz  gen.  Adam Pilch urodził się 26 czerwca 1965 roku w Wiśle. Tam ukończył szkołę podstawową oraz technikum hotelarskie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1984 roku rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na wydziale teologii ewangelickiej. Studia teologiczne ukończył w 1989 roku, zdając egzamin magisterski. Zarządzał jako Proboszcz Administrator parafią węgrowską w latach 1996 – 2000.

Ks. płk Adam Pilch  26.06.1965 – 10.04.2010

proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 1993 – 2010

zastępca Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego w drodze na uroczystości katyńskie.

Został ordynowany 15 lipca 1990 w Sorkwitach. Od 1993 był administratorem, a od 1996 proboszczem ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Od 1995 dziekan Warszawskiego Okręgu Wojskowego w stopniu majora, od 1999 zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w stopniu pułkownika. Od listopada 2009 sprawował funkcję p.o. Naczelnego Kapelana Ewangelickiego.

 

 

Ks. Marcin PILCH

Ksiądz Marcin Pilch od 1996 do 2000  wikariusz w parafii węgrowskiej, w tym czasie proboszczem administratorem był: ks. Adam Pilch   

Ksiądz kmdr por. Marcin Pilch obecnie jest proboszczem parafii w Elblągu z filiałem w Mikołajkach Pomorskich.

 

 

 

 

 

Ks. Marcin Markuzel

Ksiądz Marcin Markuzel urodził się 14 stycznia 1973 r. Pochodzi z parafii w Ustroniu. Ordynowany został 3 sierpnia 1997 roku.

W latach 2000 – 2006 był proboszczem węgrowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

Ks. Marcin Markuzel jest od 2006r. drugim w historii proboszczem  parafii ewangelicko – augsburskiej w Bładnicach. Jego poprzednik, ks. dr Adrian Korczago obecnie poświęcił się pracy naukowej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warszawie.

 

 

 

Ks. Bogdan Wawrzeczko

Ksiądz Bogdan Wawrzeczko urodził się 08.08.1971 w Cieszynie. Ordynowany w Cieszynie 14.11.1999. Praktyka kandydacka w Parafiach w Cieszynie i Gliwicach. Wikariat w Gliwicach (1999-2004) i Tychach (2004-2006). Ks. Wawrzeczko był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Katowickiej (2004-2006) i Diecezji Warszawskiej (2006-2008).

Od 2006 do września 2016r. był proboszczem parafii w Węgrowie, a jednocześnie kierownikiem Ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta”.

Ukończył Kurs Duszpasterski (2007 i warsztaty „Mediacja w Kościele” (2014). Absolwent Studium Terapii Uzależnień Polsko – Niemieckiego Instytutu Błękitny Krzyż. Wolontariusz w Poradni Leczenia Uzależnień w Sokołowie Podlaskim 2013-2014.

Od 2014 wolontariusz w Zakładzie Karnym w Siedlcach, na stałe współpracował z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

 

 

 

Ks. Paweł Szwedo

Ksiądz Paweł Szwedo ordynowany w  25 listopada 2000 na księdza ewangelickiego w kościele św. Jana w Mikołowie przez ks. biskupa dr. Jana Szarka. Od 25 listopada 2000 r. ks. Paweł Szwedo był wikariuszem parafii w Tychach przy boku ks. radcy Jana Grossa, a od roku 2004 krótko przy boku ks. proboszcza Kornela Undasa. Następnie jeszcze w roku 2004 został mianowany proboszczem administratorem Parafii w Piszu w Diecezji Mazurskiej (2004-2007). W roku 2007 został wybrany proboszczem Parafii w Kluczborku na wakujące stanowisko po przejściu dotychczasowego długoletniego proboszcza ks. Henryka Schroedera na emeryturę (1976-2007).

Od 01 września 2016 r. jest proboszczem administratorem w parafii ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie.