Drewniany kościół ewangelicki w Węgrowie

Kościółek na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Ewangelickiej

Jest to modrzewiowy XVII-wieczny kościółek luterański znajdujący się na cmentarzu protestanckim w Węgrowie, na końcu ulicy Ewangelickiej.

Świątynię zbudowano w 1679 roku na mocy przywileju biskupa łuckiego Stanisława Witwickiego w ciągu jednej doby, jak głosi legenda.

Stoi ona na miejscu okazałego drewnianego kościoła parafialnego powstałego w roku 1634, który został w okresie kontrreformacji pozbawiony najpierw 2 dzwonów z wieży (istnieją przypuszczenia, iż znajdują się one obecnie w kościołach rzymskokatolickich w Janowie Podlaskim i Łucku), a następnie w roku 1678 spalony przez tłum podburzony przez miejscowych zakonników z klasztoru reformatów.

Kościół zbudowany jest z modrzewiowych bali, oszalowany deskami, zwieńczony wieżyczką z sygnaturką i jest najstarszym zabytkiem budownictwa drewnianego w okolicy.


W latach 1679-1776 drewniana świątynia pełniła funkcję luterańskiego kościoła parafialnego dla zboru warszawskiego.

Do czasu ukończenia budowy nowego kościoła murowanego w roku 1838 (obecnie parafialnego), kościół modrzewiowy pełnił funkcję głównej świątyni parafii ewangelicko-augsburskiej jak również do czasu opuszczenia Węgrowa przez pastora kościoła reformowanego  węgrowskiej parafii ewangelicko-reformowanej.

Napisano w Galeria