Węgrowscy pastorzy do 1939 r.

Węgrowscy Pastorzy ewangelicko – augsburscy  do roku 1822.
Imię i nazwisko w latach Opis
Jonasz Columbus  1650 – ok. 1655 pierwszy pastor ewangelicko-augsburski
Erdman Lehmann 1660 – ?  
Tyraus ? pastor z Wielkopolski
Mattiasz Rosentretter 1677 – 1684  
Marcin Oloff 1685 – 1690 przeniósł się do parafii sławatyckiej
Krzysztof Grabowski 1691 – 1692  
Andrzej Grabowski 1692 – 1694  
Fryderyk Metellus 1695 –  1700  
Jakób Surmiński 1700 – 1714 zmarł 23 stycznia 1714r. Pochowany w Wegrowie
Jerzy Abrahamowicz 1714 – 1720 tytułował się: „Pastor p. t. Varsoviensis et Vengroviensis”
Jan Fryderyk Bachstrom 1720 – 1728 w trakcie tumultów ok. 1726r. Kościół ewangelicki utracił 2 dzwony min. dzwon „Jacob Gern”
Jerzy Rausch 1728 – 1762 za jego czasów w 1761r. spłonęla drewniana plebania i szkoła ewangelicka
Krzysztof Grzegorzewski 1762 – 1776  
wakans i zatargi wokacyjne 1777- 1779 1779 spłonął podpalony drewniany kościół parafialny (z 1630r)
Krzysztof Filip Goburek 1779 – 1822 za jego czasów w 1781r z poświęceniem nowej świątyni św. Trójcy w Warszawie Węgrów przestał pełnić funkcję siedziby parafii dla Warszawy

 

 

Pastorzy zboru Węgrowskiego i filiału/parafii Płatkownica-Sadoleś (lata 1825 – 1939)
     
Imię i nazwisko w latach Opis
Wilhelm Nathanael Ernst Bado 1825 – 1831  
Gottlieb Rosenthal 1831 – 1835  
Kart Tetfeiler 1836 – 1838 rozpoczął budowę kościoła murowanego  św. Trójcy.  Pochowany na cmentarzu ewangelickim w Wegrowie
Friedrich Wilhelem 1838 – 1841 za czasów tego pastora nastąpiło poświęcenie kościoła murowanego
Karl Johann Friedrich Tetzner 1843 – 1887 jego podpis pojawia się w kronice kolonii osadników niemieckich Płatkownica – Sadoleś
Emil Alexander Eichelberger 1890 – 1894 remont  kościoła i zostaje dobudowana wieża z dzwonem do kościoła murowanego św. Trójcy
Gustav Hermann Knoth 1890 – 1904 w 1900r. Odbywają się obchody 250 lecia parafii w Węgrowie
Kacper Mikulski 1905 – 1907 wakans – Proboszcz parafii Łomża administruje parafią węgrowską i filiałem w Płatkownicy 
Mieczysław Ruger 1908 – 1910 diakon parafii warszawskiej świadczył posługi kapłańskie w parafii węgrowskiej i filiale Płatkownica
Kacper Mikulski 1910 – 1913 wakans – Proboszcz parafii Łomża administruje parafią węgrowską i filiałem w Płatkownicy . Wybucha I wojna światowa
Kacper Mikulski 1918- 1921 wakans – Proboszcz parafii Łomża administruje parafią węgrowską i filiałem w Płatkownicy . Wybucha I wojna światowa
Bruno Loffler 1922 – 1923 proboszcz administrator (żył 1895 – 1957)
Felix Theodor Gloch 1923 – 1924 zmarł w wieku lat 75 w Warszawie w roku 1960
Johann Winkler 1924 – 1925 proboszcz administrator (żył 1891 – 1975)
Rober Badke 1926 – 1928 administrował parafią w Węgrowie i Płatkownicy – Sadolesiu. Żył w latach 1901 – 1977, zmarł w Kanadzie
Hugo Ernst Glasenapp 1929 – 1930 zmarł w 1930r. W wieku 28 lat
Max Lipski 1931 – 1939 ostatni niemiecki pastor w Węgrowie