Ze zborowego archiwum – protestantyzm w Węgrowie

Opracowanie to powstało prawdopodobnie z inicjatywy  jednego z węgrowskich pastorów przed rokiem 1914, kiedy spłonęło całe archiwum parafialne, a wraz z nim materiałów z których autor czerpał informacje. W latach późniejszych powstała kopia opracowania pisana na maszynie.

Materiał ten jest próbą zobrazowania i opisania niełatwych czasem stosunków pomiędzy zborami ewangelicko-reformowanym i ewangelicko-augsburskim, a społecznością lokalną na tle  panującej wówczas rzeczywistości geopolitycznej Polski.

Napisano w Historia