Ks. Bogdan Wawrzeczko – proboszcz w latach 2006 – 2016

Ks. Bogdan Wawrzeczko był proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie przez 9 lat i 9 miesięcy. Jak sam mówi … „wsłuchał się w bicie serca parafii” i kontynuował pracę nad jej duchowym rozwojem.”….

Bogdan Wawrzeczko urodził się 08.08.1971 w Cieszynie. Od roku 2000 żonaty z Anielą z domu Macura, ma dwóch synów: Samuela (13 l) Michała (10 l). Ordynowany w Cieszynie 14.11.1999. Praktyka kandydacka w Parafiach w Cieszynie i Gliwicach. Wikariat w Gliwicach (1999-2004) i Tychach (2004-2006). Ks. Wawrzeczko był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Katowickiej (2004-2006) i Diecezji Warszawskiej (2006-2008). Od 2006 był proboszczem parafii w Węgrowie, a jednocześnie kierownikiem Ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta”. Ukończył Kurs Duszpasterski (2007 i warsztaty „Mediacja w Kościele” (2014). Absolwent Studium Terapii Uzależnień Polsko – Niemieckiego Instytutu Błękitny Krzyż. Wolontariusz w Poradni Leczenia Uzależnień w Sokołowie Podlaskim 2013-2014. Od 2014 wolontariusz w Zakładzie Karnym w Siedlcach, na stałe współpracował z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

Źródło: http://www.torun-luteranie.pl/wydarzenia/197-zapraszamy-na-nabozenstwo-z-ks-bogdanem-wawrzeczko

…”Zależało nam, żeby parafia była otwarta. Żeby ludzie traktowali nas jak sąsiadów. Żeby nie bali się przyjść, pogadać.”….

…”Mam poczucie, że byliśmy prekursorami w niektórych sprawach. Zainicjowaliśmy coś, a potem naszym śladem poszły inne parafie i nie tylko parafie, a my przestaliśmy dostawać pieniądze na nasze projekty. Próbowaliśmy robić różne rzeczy. Jedne się przyjęły – jak internetowa szkoła biblijna, która funkcjonowała przez 2 lata, koncerty chórów ewangelickich, spotkania po nabożeństwie, wspólne oglądanie filmów i wyjazdy parafialne……

……Próbowałem tutaj wielu różnych rzeczy i miałem wrażenie, że się odbijam od ściany. Chcemy z żoną pracować z ludźmi i mamy świadomość, że tutaj chyba skończyły się nasze kompetencje i więcej nic nie zrobimy.”….

Źródło:    http://www.tygodniksiedlecki.com/t36199-

 

W roku 2012 ks. Bogdan współorganizował  3 dniowy Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Węgrowie.

Zjazd zdobył bardzo dobre recenzje zarówno w prasie ewangelickiej jak i w samym miasteczku.

…” Ta mała parafia bardzo prężnie działa – organizuje różne koncerty, spektakle, zajęcia dla dzieci. Władze miasta też są bardzo życzliwe i otwarte. Dostaliśmy zgodę na korzystanie z miejskich obiektów. Burmistrz jest bardzo zadowolony, że Zjazd odbywa się właśnie w Węgrowie, który ma tradycję miasta wielowyznaniowego. ……

…. Zjazd w Węgrowie odbywa się pod hasłem: „Kocha, lubi, szanuje”…….

Źródło:  http://cme.org.pl/files/Rozmowa_pisana_internet.pdf

Ksiądz Bogdan Wawrzeczko , teolog, kaznodzieja, terapeuta   publikuje również swoje rozważania w czasopismach ewangelickich.

Cytat z wypowiedzi księdza   ….”Ewangelia to dobra wiadomość. Wiadomość o tym, że Bóg, znając nędzę człowieka, przychodzi po to, żeby przywrócić to, co dawno już stracone. To dzięki temu, co dokonało się na krzyżu, ja – ograniczony człowiek, pozbawiony możliwości powrotu do bliskiej relacji z Bogiem, mogę w niej żyć. Ślepiec może widzieć Jego błogosławieństwo, głuchy może słyszeć Jego słowa, a człowiek z dysfunkcją narządu ruchu może chodzić Jego drogami. On bowiem pokonał naszą niepełnosprawność w kontaktach z Nim i bez względu na wszystko chce prowadzić nas każdego dnia do miejsca, które nam przygotował, a które w swej ograniczoności nazwaliśmy niebem.”…

Cały cykl rozważań autorstwa ks. Bogdana możemy znaleźć w periodyku wydawanym przez CME „WARTO”

Źródło: http://warto.cme.org.pl/autor/ks-bogdan-wawrzeczko/

 

Inne publikacje „z sieci”:

http://old.luteranie.pl/pl/?D=1053

http://www.luteranie.pl/archiwum/2009/330_lat_kosciola_w_wegrowie,2875.html

http://www.luteranie.tychy.pl/345-1409-koncert-parafialnego-choru-w-wegrowie-2

http://prasa.wiara.pl/doc/461655.Autobusu-nie-poprowadze

GALERIA_działo się…