VADEMECUM

Do kancelarii parafialnej Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego przychodzą osoby w różnych sprawach,chcą  ochrzcić swoje dzieci, zawrzeć związek małżeński, a czasem trzeba ustalić termin pogrzebu, itp.

Życie parafii to nie tylko troska o duchową sferę parafian, ale o także coraz szersza sfera biurokracji. By temu sprostać, przy każdej parafii funkcjonują kancelarie parafialne.

Dokumentacja życia parafii to nie tylko księgi chrztów, pogrzebów, ślubów itp. To także szereg ksiąg, dokumentów, sprawozdań które wymagane są do prawidłowego funkcjonowania parafii. Tak, więc, oprócz pracy kancelarii, w wyznaczonych godzinach urzędowania, z nastawieniem na zainteresowanych parafian trzeba jeszcze wiele godzin poświęcić, by wszystkie dokumenty utrzymywać w należytym porządku, dopilnować terminowości opłat do różnych instytucji, prowadzić korespondencję itp..

Kancelaria parafialna jest i musi być miejscem kontaktu osobistego księdza  i wiernych. Jest to miejsce dla rozmów szczerych, otwartych i pełnych zaufania. Pamiętajmy że w tych zaświadczeniach wydawanych w tym miejscu jest także cząstka naszej pracy nad rozwojem duchowym każdego z nas z osobna. Ksiądz w kancelarii oczekuje od siebie i wiernych zaangażowania i bycia we wspólnocie i wiary.