Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy

Murowany kościół parafialny powstał w latach 1837-1841.

Kościół został wzniesiony w latach 1836-1841 w stylu klasycystycznym z inicjatywy pastora Karola Tetfejlera dla reaktywowanej parafii luterańskiej w Węgrowie. Zastąpił stary drewniany kościół ewangelicki z XVII wieku, który do 1776 roku pełnił funkcje świątyni parafialnej, a później filiału ewangelickiej parafii Świętej Trójcy w Warszawie.

Kościół Świętej Trójcy położony jest przy ulicy Narutowicza (d. ul. Niemiecka, przy której mieszczą się drewniane domy dawnej dzielnicy protestanckiej).

Kościół jednonawowy, salowy, murowany, z wieżą nad kruchtą zwieńczoną piramidalnym dachem. W skromnym wnętrzu świątyni znajduje się drewniany ołtarz główny z obrazem olejnym Chrystus w Ogrójcu oraz chór muzyczny z organami. Wieżę dobudowaną w 1898r. zwieńczono piramidalnym hełmem.

Napisano w Galeria