Co to jest Konwersja?

         

Większość członków kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) staje się nimi poprzez chrzest. Jeśli ktoś jest ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim i chce zmienić sposób wyznawania swojej wiary (nie religię!) na luterański to bierze udział w uroczystości nazywanej konwersją.

W naszej parafii konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania podczas, którego osoba zainteresowana spotyka się z księdzem poznaje naukę kościoła ewangelickiego. Uczestniczy również w nabożeństwach i różnych spotkaniach. Osoba, która chce stać się ewangelikiem powinna tę decyzję podjąć po głębokim przemyśleniu i modlitwie. Formalnie, aby dokonać konwersji trzeba być pełnoletnim i dostarczyć świadectwo swojego chrztu.