W jaki sposób zgłosić pogrzeb?

   Rodzina zmarłego z kartą  zgonu i aktem zgonu zgłasza się  do kancelarii parafialnej by spisać kościelny akt zgonu do Księgi Zmarłych. Datę i godzinę pogrzebu można uzgodnić zaraz po stwierdzeniu zgonu. Informację o pogrzebie po ustaleniach z księdzem proboszczem należy przekazać Zakładowi pogrzebowemu oraz podać do wiadomości poprzez ogłoszenie.

Przed uroczystością pogrzebową należy księdzu. przewodniczącemu liturgii dostarczyć ostatnie pożegnanie, w którym wymienione są osoby związane ze zmarłym.

Liturgia pogrzebowa może odbyć się w kościele parafialnym lub na cmentarzu w kaplicy cmentarza. Żegnamy zmarłego podczas nabożeństwa w trakcie którego stoi trumna z ciałem zmarłego.

Po nabożeństwie procesjonalnie ciało przeprowadzane jest na cmentarz, gdzie odbywa się ostatnia część liturgii i następuje złożenie ciała do grobu.

W innych przypadkach, np. pogrzeb samobójcy, pogrzeb dziecka, które urodziło się martwe, itp., przebieg liturgii ustalany jest indywidualnie w kancelarii parafialnej z księdzem.