s. Zuzanna Lazar – Diakonise w węgrowskiej parafii

Śp. Siostra Diakonisa Zuzanna Lazar ( 1923 – 2014) 

Siostra Diakonisa Zuzanna Lazar urodziła się 27 grudnia 1923 roku w Wiśle , pochodziła z przysiółka Kozińce. Zmarła w wieku 91 lat w dniu 20 października 2014 r.

Do Diakonatu zostaje przyjęta 8 listopada 1947 roku, po roku zostaje siostrą próba , zakłada stój siostrzany i czepek. Dnia 3 lutego 1957 roku wraz z pięcioma siostrami zostaje wyświecona na Diakonisę przez ks. biskupa Karola Kotulę. Przygotowana do pracy wśród dzieci przez 8 lat opiekuje i wychowuje dzieci w  Ewangelickim Domu Dziecka w Dzięgielowie działającym wówczas przy Zakładach Opiekuńczych „Eben-Ezer.

Następnie siostra pracowała w Domu Starców na dzięgielowskiej „Szczukówce”, później w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

W roku 1962 rozpoczęła  wraz  innymi siostrami pionierską pracę w nowo otwartym Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie.

Po powrocie z Podlasia  znów podejmuje służbie opiekując się ludźmi w podeszłym wieku w Domu Opieki na „Szczukówce” i wśród mieszkańców Dzięgielowa i okolicy.

W roku 1980 zostaje skierowana do służby Ewangelickim Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie Jeziorna k Warszawy , gdzie pracuje ofiarnie aż do przejścia na emeryturę. Wraca do Dzięgielowa i zamieszkuje Domu Sióstr Emerytek „Salem”.

 

Źródło: fragment artykułu   „S. Zuzanna Lazar nie żyje”  zamieszczonego  http://diakonia.org.pl/aktualnosc/s-zuzanna-lazar-nie-zyje/