Ks. Karol Messerschmidt – „Węgrów Wczoraj i Dziś”

Ks. Karol Messerschmidt – „Węgrów  Wczoraj i Dziś”       —  „Strażnica Ewangeliczna” 1960 nr. 6

Artykuł poświęcony jest  historii zboru ewangelickiego w Węgrowie oraz wizycie księdza Biskupa Karola Kotuli wraz z reprezentantami  Rady Parafialnej II Parafii  na ul. Pułaskiej w Warszawie   w parafii węgrowskiej.

Wizyta  odbyła się 11 maja 1960r. i dotyczyła planowanego przekształcenia  XVIII wiecznego  budynku plebanii ewangelickiej na Dom Opieki dla osób starszych zarządzany przez  Dzięgielowski Diakonat.

Ksiądz Biskup z troską odniósł się do potrzeby wzmocnienia zboru, który z przeszło 3000 parafian w 1939 r.  w wyniku wojny i migracji zmalał do osób kilkunastu. Stąd pomysł ogłoszenia w „Strażnicy Ewangelicznej”  zaproszenia do osiedlania się w Węgrowie dla młodych rodzin ewangelickich.

Napisano w Historia