Parafia – lata 1960 – 2000

 Parafia zdołała przetrwać okres II wojny światowej z liczbą zaledwie kilkunastu zborowników.

 O dalszych losach zadecydowali w końcu lat 50-tych XX w.: proboszcz administrator  ks. Karol Messerschmidt oraz  wielki społecznik i ewangelik, świecki administrator parafii w Węgrowie Jan Klemm.

Dzięki determinacji i konsekwencji w działaniu  obu tych zasłużonych ludzi oraz wspólnej inicjatywie II  Warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z ul. Puławskiej i należy zawdzięczać utworzenie na terenie węgrowskiej parafii   Ewangelickiego Domu Opieki dla osób starszych „Sarepta”.

Początki nie były łatwe pomimo gruntownego remontu węgrowskiej zabytkowej plebanii i przystosowania do przyjęcia ok. 30 pensjonariuszy. Opiekę nad mieszkańcami domu zapewniły  siostry diakonise z Dzięgielowa koło Cieszyna oraz grupa pracowników świeckich. w większości parafian.