XVIII wieczny budynek plebanii – Dom Opieki „Sarepta”

Budynek plebanii parafialnej  z 1763 r., wzniesiony z inicjatywy P. Tempera, bankiera króla Stanisława Augusta mieścił w latach 1961 – 2016 Ewangelicki Dom Opieki „Sarepta”.

W lutym 2016 r.  skończył się rozdział w życiu parafii węgrowskiej. Przestał istnieć Dom Opieki „Sarepta”

Od tej pory na podwórku parafialnym zrobiło się cicho – taka cisza przed burzą.

Parafia to do niedawna symbiotyczny zbiór parafian i pensjonariuszy Domu Opieki. To była prawdziwa wspólnota.

Takim charakterystycznym łącznikiem pomiędzy parafianami i pensjonariuszami  były siostry diakonise (w latach 70-tych było 4 siostry). Później pozostała z podopiecznymi jedynie siostra Aniela Kawulok.

I nagle wszystko się skończyło i dom opustoszał. Dom Opieki  trwał od 1961r., czyli blisko 55 lat, kiedy staraniem księdza Messersmitha budynek po plebanii ewangelickiej gruntownie wyremontowano zaadaptowano na potrzeby Domu Starców. Szczytowy rozwój to lata siedemdziesiąte kiedy  „Sarepta” była drugim domem dla ponad 30 starszych osób.

Napisano w Galeria