Pożegnanie siostry Anieli Kawulok

„Będę tu wracała o ile Dobry Bóg pozwoli” obiecała zborownikom węgrowskim  siostra Aniela przed odjazdem do Dzięgielowa.

Trzymamy za słowo, bo bez Niej jakoś tak pusto, nikt nie krząta się wokół budynku „Sarepty”, nie widać charakterystycznego białego czepka.

18 grudnia pożegnaliśmy siostrę nabożeństwem i spotkaniem wigilijnym. Było gwarno i pomimo podniosłej atmosfery słychać było zewsząd śmiechy i ożywione rozmowy.

Tak naprawdę nie żegnamy się, a mówimy jedynie „do widzenia siostro”.

Czekamy i będziemy się cieszyć kiedy zechcesz wracać tu do Węgrowa, do siebie. 

Sprawa odejścia z Węgrowa  siostry skutkowała wielką mobilizacją parafian aby ten czas spędzić wspólnie i godnie pożegnać naszą  siostrę.

Z Bogiem Siostro..

Wierzymy, że niebawem wrócisz do nas ponownie na stałe.

Stara tablica z piaskowca przy bramie parafii z tekstem „Ewangelicki Dom Opieki „Sarepta” czeka na ponowną reaktywację dzieła księdza kapitana Karola Messersmitha.

Napisano w Wydarzenia