Wydarzenia

 

 

Zjazd chórów diecezji warszawskiej w Węgrowie w dniu 11 maja 2019 roku.

 

W sobotę 11 maja przed  Niedzielą  radości –  Jubilate  w Węgrowskim Ośrodku Kultury miał miejsce  zjazd chórów diecezji warszawskiej.  Miasto oraz ewangelicka parafia po raz pierwszy miała zaszczyt stać się gospodarzem tak wielkiej uroczystości. 

Na zjazd przybyło 6 chórów wraz z dyrygentami  oraz z osobami  towarzyszącymi. O godz. 10.00 w sali koncertowej  wszystkich uczestników zjazdu powitał  Burmistrz miasta Węgrowa  Pan Paweł  Marchela  który w słowach powitania podkreślił długo wiekową tradycję miasta Węgrowa jako miasta wielu kultur i narodowości do której  wyrazem jest właśnie tegoroczny zjazd chórów społeczności ewangelickiej.

Po witaniu rozpoczęły się warsztaty. Pani Zuzanna Kuźniak przeprowadziła warsztaty muzyczne dla chórzystów, natomiast Pani Joanna Korczago  warsztaty dla dyrygentów.  Po warsztatach  odbywały się próby generalne poszczególnych chórów oraz próba wspólnej  pieśni. Po obiedzie chórzyści w towarzystwie węgrowskich przewodników udali się na zwiedzanie miasta. Nasi goście zobaczyli węgrowską bazylikę a w niej lustro Twardowskiego, podziemia- ekspozycję  4  kultur w kościele po klasztornym oraz udali się na modlitwę do ewangelickiej świątyni Trójcy Świętej w Węgrowie.

  O godzinie 16.00 w wypełnionej po brzegi sali koncertowej   wszystkich  chórzystów wraz z zaproszonymi gośćmi powitał duszpasterz parafii w Węgrowie ks. Paweł  Szwedo  który wyraził ogromną radość w z faktu ,że mała węgrowska parafia o tak wielowiekowej   historii może być gospodarzem tak zaszczytnej j  uroczystości. Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej ks. Biskup Jan Cieślar  witając całą publiczność podkreślił   otwartość społeczności  ewangelickiej  do której nawiązuje  tegoroczny zjazd.  W  imieniu  powiatu węgrowskiego słowa powitania i pozdrowienia przekazała   Pani Ewa Besztak  Starosta Powiatu Węgrowskiego. Pani Starosta nawiązała do historii miasta. Przed  wojną w mieście były 4 dzielnice : żydowska ( z 2 synagogami i 4 domami modlitwy ), chrześcijańska ( 2 parafie ), ruska ( z cerkwią prawosławną  ) oraz ewangelicka ( z 2 świątyniami ). Do dziś przetrwały dwie społeczności : ewangelicka oraz katolicka które bardzo dobrze ze sobą współistnieją i  nawiązuję do dobrych przed wojennych kontaktów. Po Pani  Staroście głos zabrała Pani Halina Ulińska  Vice Burmistrz miasta podkreślając, że obecny zjazd wpisał się w  historię miasta i powiatu.

Po oficjalnym powitaniu na scenie zaśpiewał  węgrowski chór Belcanto oraz zatańczył zespół  tańca ludowego Węgrowianie prezentując dorobek artystyczny miasta Węgrowa.  Po występie chóru oraz zespołu  zjazd chóru otworzyła  wspólna pieśń wszystkich połączonych ewangelickich chórów pod dyrekcją Pani  Joanny  Korczago  pt:  „ W Twoich rękach Panie”. Po wspólnej pieśni  dla szacownej publiczności zaśpiewały chóry naszej diecezji przedstawiając  twórczość Stanisława Moniuszki  : chór Concordia Parafii Ewangelickiej Opatrzności Bożej z Zgierzu pod dyrekcją Pani Magdaleny Szymańskiej, chóry :  Semper Cantamus i Vox  Gaudi Parafii Ewangelickiej św. Trójcy w Warszawie pod dyrekcją Pani  Zuzanny Kużniak , chór Parafi Ewangelickiej św.  Mateusza w Łodzi pod dyrekcją Pana Adama Świderskiego , chór Parafii Ewangelickiej im. Oskara Kolberga w Radomiu pod dyrekcją ks. Diakon Katarzyny Rutkowskiej oraz chór Parafii Ewangelickiej św. Trójcy w Lublinie pod dyrekcją Pana Adama Załęskiego. Prezentacje  poszczególnych chórów przedstawiła Pani  Marta Dziubińska  podkreślając powiązania Stanisława Moniuszki  z ewangelicką  twórczością muzyczną.

Zjazd zakończył się rozdaniem pamiątkowych dyplomów dla chórów, dla  dyrygentów   przy gromkich owacjach  publiczności  w sali koncertowej.    Na pamiątkę zjazdu goszczące chóry otrzymały  małe upominki.

Ks. Paweł  Szwedo

 

 

 

 

 

 

Programy redakcji ekumenicznej  – „Wdzięczni Bogu”

Z tej okazji stulecia niepodległości 18 listopada 2018 r. w kościele ewangelickim św. Trójcy w Węgrowie odprawiono ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne, w którym wzięły udział m.in. władze samorządowe i powiatowe.

https://vod.tvp.pl/video/programy-redakcji-ekumenicznej,wdzieczni-bogu,40488823

 

 

 

W niedzielę 18 listopada 2018 roku w  Kościele Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Węgrowie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Obecni byli duchowni i wierni wielu Kościołów: Kościoła Zielonoświątkowego z Pastorem ks. Robertem Kubiakiem z Siedlec, Kościoła Katolickiego Mariawitów z kapłanem ludowym Zbigniewem Milewskim z Długiej Kościelnej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z Proboszczami: ks. Ładysławem Ratajczykiem z Żarnówki i ks. Janem Opalą z Mińska Mazowieckiego oraz Panem Rabinem Pawłem Tarnopolskim z Żydowskiej Mesjanistycznej Wspólnoty Shalom w Warszawie oraz wiernych kościoła rzymskokatolickiego, mariawickiego, prawosławnego, adwentystów dnia siódmego, chrześcijan baptystów.

Nabożeństwo zaszczycił obecnością również Burmistrz Miasta Węgrowa Pan Paweł Marchela wraz z zaproszonymi gośćmi. Panią senator Marię Koc Wicemarszałek Senatu RP na nabożeństwie reprezentował Pan Michał Maciej Piotrowski.
W trakcie nabożeństwa liturgię uświetnił zaproszony chór z Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego Starokatolickiego Kościoła Mariawitów z Żarnówki.

 

 

 

 

 

05 listopada 2017 – Uroczyste Nabożeństwo z Okazji 500 Lat Reformacji

W dniu 5 listopada w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Węgrowie odbyło uroczyste nabożeństwo z okazji pamiątki Reformacji.

 

Nabożeństwo było zwieńczeniem 500 Rocznicy wystąpienia dr. Marcina Lutra w Wittenberdze z 95 tezami, które to wydarzenie zapoczątkowało Reformację w Kościele.

 

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele władz miejskich i organizacji społecznych z Burmistrzem miasta Węgrów Panem Krzysztofem Wyszogrodzkim na czele.

 

 

 

 

 

Po nabożeństwie odbyło się wspólne  spotkanie i poczęstunek w budynku  XVIII wiecznej plebani.

 

 

 

05 listopada 2017 – Uroczyste Nabożeństwo z Okazji 500 Lat Reformacji

 

 

 

01 października 2017 – Dziękczynne Święto Żniw

Dziękczynne Święto Żniw zwane w Kościele luterańskim popularnie Świętem Żniw kieruje uwagę wiernych w stronę wdzięczności za codzienny chleb, przypominając również o diakonijnym (służebnym) posłannictwie wyznawców Chrystusa, powołanych do pracy na rzecz bliźniego. Refleksja o ludzkiej solidarności, sprzeciw wobec materializmu oraz opowiedzenie się za współczuciem i działaniem stoi w centrum Święta Żniw.
 
Dziękczynne Święto Żniw obchodzone jest w pierwszą niedzielę po święcie archanioła Michała (29.09) czyli zazwyczaj na początku października. Przynosimy do naszych kościołów dary, w różny sposób układamy je na ołtarzu czy wokół ołtarza, aby pokazać wielkie bogactwo łaski naszego Boga. Nawet wtedy, gdy uznajemy rok za mało urodzajny, gdy dosięgają nas skutki niesprzyjającej pogody – to mimo wszystko każdego roku widzimy za jak wiele zawsze mamy dziękować.

Chciejmy więc dzisiaj widzieć także i tych, którzy są daleko od nas. Widzieć głodujących i cierpiących przemoc w Afryce. Ktoś powie, że nic nie można dla nich zrobić. A jedna możemy – możemy o nich się modlić.

Zgodnie z fragmentem Księgi Izajasza:


(…) podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą….
    Księga Izajasza 58:7-8, Biblia warszawska

węgrowscy zborownicy podzielili się ułamkami chleba na znak braterstwa i jedności.

 

Z tegorocznymi obchodami  Święta Żniw kojarzą się słowa Chrystusa: „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie” (Mat. 4,4).
Skarbem jest nie tylko chleb, dom, bogactwo materialne, złoto, a więc rzeczy martwe, lecz przede wszystkim to, co żyje, co jest obok nas na co dzień, z czego sobie często nie zdajemy sprawy, a mianowicie człowiek. Można mieć obfitość martwych rzeczy, a wśród tej obfitości odczuwać pustkę. Człowiek żyjący obok nas i z nami może być dla nas większym skarbem niż wszystkie klejnoty ziemi.

 

06 sierpnia 2017 – koncert kwartetu „Intermezzo” z Łucka w węgrowskim kościele.

 06 sierpnia 2017 r.  w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Węgrowie po zakończeniu niedzielnego nabożeństwa odbył się mini koncert kwartetu „Intermezzo” z Łucka na Ukrainie.


Zespół był m.in. gościem na tegorocznych „Dniach Węgrowa”  gdzie uświetnił Uroczystą Sesję Rady Miasta Węgrowa wspaniałym koncertem.

W  kwartecie występują  akademiccy nauczyciele ukraińskich szkół muzycznych.

 

16 lipca 2017 – 50 Rocznica ślubu Państwa Elżbiety i Andrzeja Bychowskich.

Małżeństwo obchodzące Złote gody swojego związku zasługuje na serdeczne życzenia, przyjacielskie uściski oraz radosną obecność wszystkich bliskich osób, w ten niepowtarzalny dzień.

  Świętowanie tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia, to niezwykłe szczęście, jakie staje się udziałem wspaniałych oraz mocno kochających się ludzi. Takie rocznice uwidaczniają, jak ogromną potęgą jest miłość łącząca małżonków.

    

Uroczyste nabożeństwo jubileuszowe w kościele Świętej Trójcy w Węgrowie  rozpoczął miejscowy proboszcz, ks. Paweł Szwedo, który wszystkich, a zwłaszcza Jubilatów i ich rodzinę, serdecznie powitał.

Ksiądz dr. Włodzimierz Nast zmówił modlitwę dziękczynną i udzielił Jubilatom błogosławieństwa. Była to zarazem szczególna  chwila, tym bardziej, iż przed 50 laty ksiądz Nast udzielił ślubu naszym Jubilatom w Kościele Św. Trójcy w Warszawie.

Przez uroczyste nabożeństwo i  dalsze uroczystości mogliśmy okazać jako zbór nasz szacunek, podziw, jak również skierować pozytywne i ciepłe emocje w stronę jubilatów, którzy z całą pewnością zasłużyli na ten wyjątkowy oraz niezwykle podniosły dzień.

Po zakończeniu nabożeństwa życzenia składał miejscowy proboszcz wraz z parafianami oraz rodzina naszych Jubilatów.

 

Ad multos annos!

 

25 czerwca 2017 – Rok szkolny 2016/2017 właśnie się zakończył.

Dziękujemy wszystkim dzieciom uczęszczającym do punktu katechetycznego przy parafii św. Trójcy w Węgrowie.
Przed nami wakacje, rozpoczyna się czas odpoczynku i zabawy. Nie zapominajmy jednak, że bez względu na to gdzie jesteśmy i co robimy, Bóg na nas patrzy.


Życzymy Bożego Błogosławieństwa w czasie wakacji.
Motto na zaczynające się wakacje – zapisane Liście do Rzymian brzmi: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.”

 

07 maja 2017 – wizyta w parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żarnówce

W dniu 07.05.2017 r. na zaproszenie proboszcza parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żarnówce kapł. Tadeusza Maria Ładysława Ratajczyka parafię odwiedził ks. Paweł Szwedo, proboszcz administrator parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Węgrowie.

Parafia Przemienienia Pańskiego w Żarnówce – jest mariawicką parafią diecezji lubelsko-podlaskiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Siedziba parafii oraz kościół parafialny znajduje się w Żarnówce, w gminie Grębków, w powiecie węgrowskim w województwie mazowieckim.

Kościoły nasze zrzeszone są w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych i działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych.

 

 

19 marca 2017 – wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Węgrowie

W Trzecią Niedzielę  Pasyjną w dniu 19.03.2017 odbyło się wprowadzenie i zaprzysiężenie  nowej Rady Parafialnej.

Podczas uroczystego nabożeństwa proboszcz –administrator parafii ewangelicko–augsburskiej w Węgrowie ks. Paweł Szwedo wypełniając pełnomocnictwo od biskupa diecezji warszawskiej ks. Jana Cieślara zwrócił się do nowo wybranych członków Rady wskazując  na godność sprawowania funkcji kościelnych oraz na odpowiedzialność i trud, jakie wiążą się z wypełnianiem mandatu członka Rady Parafialnej.

Po wyznaniu wiary wszyscy członkowie Rady Parafialnej. zgromadzili się wokół ołtarza i wobec proboszcza-administratora  potwierdzili słowa ślubowania, po których ksiądz udzielił błogosławieństwa i złożył życzenia.

Nabożeństwo  tradycyjnie uświetniły utwory muzyczne w wykonaniu  znanej pianistki Pani Maji Rumockiej.

 

Ślubowanie ucznów klasy mundurowej w Węgrowie

15 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego odbyła się uroczystość ślubowania uczniów I klasy mundurowej.

 

 

Burmistrz Krzysztof Wyszogrodzki gratulując wyboru profilu kształcenia uczniom „mundurówki” przypomniał, iż zawsze w historii Polski mundur kojarzył się z miłością do ojczyzny, patriotyzmem,  ładem i porządkiem w państwie.

 

 

Gośćmi na uroczystości byli rodzice uczniów klasy mundurowej, nauczyciele oraz przedstawiciele służb mundurowych i samorządu, m. in.: Burmistrz Miasta Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki, Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego Halina Ulińska. Wśród zaproszonych na uroczystość duchownych znalazł się nasz proboszcz ks. Paweł Szwedo.

 

 

 

154  ROCZNICA BITWY POD WĘGROWEM

W dniu 5 lutego 2017 r.  odbyła uroczystość z okazji  154  rocznicy Bitwy pod Węgrowem.
Uroczystości przebiegały pod Pomnikiem Poległych Powstańców Styczniowych 3 II 1863r.
Wśród zaproszonych gości, obecni byli księża z parafii rzymskokatolickiej w Węgrowie,

parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Żarnówce oraz ks. Paweł Szwedo

z parafii ewangelicko-augsburgskiej w Węgrowie.

 

Duchowni odmówili ekumeniczną modlitwę w intencji Poległych Powstańców,

a delegacje władz miasta i powiatu,

służb mundurowych oraz

innych organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem.

 

 

 

11 listopada 2016 – Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945[2], przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989.
W roku 1918 Jędrzej Moraczewski opisał to słowami:
Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 października 2016 – Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej (za Wiki) – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 września 2016 – rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół podjęło ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych. Według szacunkowych danych* liczba uczniów w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie ok. 210 tys., w tym około 74 tys. sześciolatków (około 18%). oraz 136 tys. 7 latków, w tym 45 tys. kontynuujących naukę w klasie I, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie