Teksty i pieśni na Nabożeństwo

14 luty   2018

 

Popielec – Dzień Modlitwy i Pokuty

Nabożeństwo Słowa Bożego

Porządek   nabożeństwa.

 

 

Czytanie ze Starego Testamentu – 2 Księga Mojżeszowa  32, 1 – 20 

 Czytanie Ewangelii  – Ewangelia Św. Mateusza 6, 16 – 21                

  Tekst  kazania  –  Pierwszy List Św. Piotra 2 , 21 B 

 

 

Introit : 27

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
438 ” Z głębokiej nędzy” Początek nabożeństwa
826 „Miłość Bożą w sercu swym”
Po czytaniu ze Starego Testamentu
116 „Czy chcesz wiedzieć” Przed  kazaniem
293 „Gdzie dwóch lub trzech” Po  kazaniu
114 „Chryste Panie, pomóż nam”              Po ogłoszeniach parafialnych              
 142 „O głowo coś zraniona”  Na zakończenie nabożeństwa