Teksty i pieśni na Nabożeństwo

10 czerwca   2018

 

Druga Niedziela po Trójcy Świętej

Porządek   nabożeństwa.

 

    

 

Czytanie ze Starego Testamentu –  Księga Proroka  Izajasza 55, 1- 5

 

Ewangelia – Ewangelia wg św  Łukasza 14, 15 – 24

                                                  

Tekst  kazania  –    1 list św Pawła Apostoła do Koryntian 14, 1 – 25  

 

Introit : 57

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
796 „Wszystko Tobie dziś oddają” Początek nabożeństwa
302 „O Boże dzięki Ci”
Po czytaniu ze Starego Testamentu
716 „Ach ześlij Panie przebudzenie” Przed  kazaniem
590 „Dziękować Ci Panie chcę” Po  kazaniu
438 „Z głębokiej nędzy”              Po ogłoszeniach parafialnych                   Przed Spowiedzią  
 301 „Niech strzeże nas Bóg”  Na zakończenie nabożeństwa