Teksty i pieśni na Nabożeństwo

9 września   2018

 

Piętnasta Niedziela po Trójcy Świętej

Nabożeństwo ze spowiedzią i Sakramentem Ołtarza

Porządek   nabożeństwa.

 

Czytanie  ze Starego Testamentu – 1 Księga Mojżeszowa  2,4 – 15

Ewangelia – Ewangelia wg  św.  Mateusza 6, 25- 34                                         

Tekst  kazania  –      List św Pawła Apostoła do Galatów, 5,25.26, 6 1-3,7-10  

 

   

Introit : 70

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
679 „Już się nie bój dłużej” Początek nabożeństwa
352 „Laudate omes gentes”
Po czytaniu ze Starego Testamentu
698 „Porzuć swe troski” Przed  kazaniem
828 „Miłość Bożą w sercu swym” Po  kazaniu
595 „Głoście radośnie wszyscy wraz”              Po ogłoszeniach parafialnych.    Przed spowiedzią 
 308 „Panie, połącz nas”  Na zakończenie nabożeństwa