Teksty i pieśni na Nabożeństwo

Niedziela  18 październik   2017

 

Osiemnasta Niedziela po Trójcy Świętej

Nabożeństwo Słowa Bożego

 

Porządek   nabożeństwa.

 

Czytanie  ze  Starego Testamentu –  2 Księga Mojżeszowa 20, 1 -17

 

Czytanie  Lekcji  Apostolskiej – List św. Pawła Apostoła do Rzymian 14, 17 – 19                 

 

Tekst  kazania  –   Ewangelia św. Marka  10,  17 – 27

 

 

Introit:  73

 

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
841 „Ciągły niepokój na świecie” Początek nabożeństwa
835 „Ubi caritas et amor” Po czytaniu Lekcji Apostolskiej
845 „Gdy idziemy po przez świat” Przed  kazaniem
850 „Hevenu shalom” Po  kazaniu
893 „Jesień  nadeszła” Po ogłoszeniach parafialnych
301 „Niech strzeże nas Bóg” Zakończenie nabożeństwa