Teksty i pieśni na Nabożeństwo

Niedziela  10 grudnia   2017

 

Druga Niedziela Adwentu

Nabożeństwo Słowa Bożego

 

Porządek   nabożeństwa.

 

Czytanie  Lekcji  Apostolskiej – List św Jakuba 5, 7 – 8   

 

Czytanie  Ewangelii – Ewangelia św  Łukasza  21, 25 – 32                 

 

Tekst  kazania  –  Księga Proroka Izajasza 63,  15 – 19  

 

 

Introit:  3

 

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
487 „Światło wieczne” Początek nabożeństwa
346 „Słowo Twoje jest” Po czytaniu Lekcji Apostolskiej
11 „Jak mam powitać Ciebie” Przed  kazaniem
12 „Królów  Król  Panów  Pan” Po  kazaniu
14 „Nadchodził , zbliża się” Po ogłoszeniach parafialnych.        
308 „Panie, połącz nas” Na zakończenie nabożeństwa