Teksty i pieśni na Nabożeństwo

31  grudnia   2019

Zakończenie Roku  

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

Porządek   nabożeństwa.

 

Czytanie  ze Starego Testamentu –  Księga  proroka Izajasza 30, 8 – 17       

Ewangelia – Ewangelia św, Łukasza  12, 35 – 40                                                       

Tekst  kazania  –  List  do Hebrajczyków 13, 8 – 9  

 

Introit : 13

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
93 „Jak rzeka bieży” Początek nabożeństwa
86 „Wśród nocnej ciszy”
Po czytaniu ze Starego Testamentu
95 „Jak cicho rok nam zbiega” Przed  kazaniem
49 „Dziateczki, dziateczki” Po  kazaniu
50 „Dzisiaj w Betlejem ”  Po ogłoszeniach parafialnych.
314 „Pod Twą obronę”            Na zakończenie nabożeństwa