Plan Nabożeństw

           Nabożeństwa: 

 

W protestantyzmie wierni gromadzą się na nabożeństwie tylko w Imię Jezusa Chrystusa, a nabożeństwo ma charakter publiczny. Oznacza to, że jest ono odprawiane przez cały zbór (wspólnotę) i dla całego zboru. Protestanckie nabożeństwo zatem nie jest odprawiane w prywatnej intencji, ani za zmarłych i nigdy za wstawiennictwem Marii lub świętych.Nabożeństwo (za Wiki) – forma modlitewnego zgromadzenia wiernych danego wyznania.

Dla przykładu w Kościele ewangelicko-augsburskim (luterańskim) możemy spotkać:

  • nabożeństwo adwentowe (w Adwencie)
  • nabożeństwo niedzielno-świąteczne (ze spowiedzią i Komunią Świętą)
  • nabożeństwo pasyjne (w okresie Wielkiego Postu)