Ogłoszenia Parafialne

Razem w społeczności

List pasterski Biskupa Kościoła i Prezesa Synodu
 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Niedzielą Palmową rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Hasło biblijne, które nam w nim towarzyszy jest wyjęte z Ewangelii Jana: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny.”

Od czasu dzieciństwa, pod koniec czasu pasyjnego, mogliśmy słyszeć zwiastowanie, które nawiązywało do tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a kilka dni później do Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek towarzyszyliśmy Jezusowi podczas męki i śmierci krzyżowej. W Wielkanoc radowaliśmy się z Ewangelii o Zmartwychwstałym.

Zwykle te święta przeżywaliśmy razem w społeczności. Razem w naszych kościołach. W tym roku jest inaczej. Musimy pozostać w swoich domach. To wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Brak możliwości bezpośredniego spotkania nie oznacza braku społeczności. Dzięki współczesnej technice mamy wiele możliwości słuchania Słowa Bożego. Mamy nabożeństwa domowe, w naszych domach są Biblie, śpiewniki, modlitewniki czy zbiory kazań.

W tym szczególnym czasie chcemy prosić o modlitwę.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas i wokół nas wykonuje pracę, która jest służbą wobec bliźniego. Te osoby przecież muszą codziennie podejmować się wyzwania wychodzenia z bezpiecznego domu. Bez ich pracy nie bylibyśmy wstanie funkcjonować. Jesteśmy wdzięczni za tę służbę.

Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy są doświadczani chorobą. Stan epidemii dotyka nie tylko zarażonych wirusem Covid 19 ale też tych, którzy nie mogą otrzymać pełniej pomocy w innych schorzeniach. Pamiętajmy o osobach, które przeżywają śmierć bliskich. Pamiętajmy o tych, którzy tracą pracę lub nie są wstanie dalej prowadzić swoich przedsiębiorstw.

W tym trudnym czasie potrzebujemy modlitwy. Modlitwy przyczynnej.

Dla większości z nas będą to niezwykłe Święta. Może staną się okazją do nowych przemyśleń? Teraz tym bardziej doświadczamy tego, że nic na tej ziemi nie jest pewne, a nasze prawa mogą zostać brutalnie ograniczone.

Mimo tego, że czas Świąt spędzimy we własnych domach, że nie spotkamy się z naszymi bliskimi, że nie będziemy gromadzili się w kościołach, to jednak będziemy mogli przeżywać społeczność z Chrystusem i z sobą nawzajem. Poprzez media możemy duchowo się wspierać, głosić Boże Słowo i modlić się. Nie jesteśmy jednak w stanie przystąpić do Komunii Świętej.

W naszej ewangelickiej tradycji opieramy się na wspólnocie, która gromadzi się wokół Stołu Pańskiego. Dlatego tak ważne jest dla nas przystępowanie do Komunii razem, wspólnie z siostrami i braćmi.

Czekamy z niecierpliwością na ten czas, gdy będziemy mogli spotkać się w kościołach. Cieszyć się z obecności Boga i ludzi  podczas wspólnego świętowania.

Jednak dostrzegając różne wrażliwości i różne potrzeby duchowe, opierając się na zasadzie powszechnego kapłaństwa, dopuszczamy możliwość Komunii domowej sprawowanej przez ochrzczonych. W tym wypadku zalecamy, aby nasi współwyznawcy, mający taką potrzebę, kontaktowali się ze swymi duszpasterzami. Duchowni w rozmowach mogą pomóc przygotować się do sprawowania sakramentu i udostępnią przygotowany na taką okoliczność porządek.

Jeszcze raz podkreślmy, że mamy nadzieję na spotkanie w kościołach w ciągu następnych tygodni, a wtedy będziemy mogli wspólnie razem przystąpić do Sakramentu Ołtarza. Chodzi nam o to, aby zachować wspólnotowość spotkania przy jednym stole.

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy bardzo różni. Mamy różne poglądy i przekonania. Cieszymy się, że są one głośno wypowiadane. Jednak w tym trudnym czasie powinniśmy przede wszystkim dążyć do zachowania jedności. Jedność nie oznacza jednomyślności. Jedność polega na tym, że choć mamy odmienne zdanie od innych, szanujemy ich poglądy.

Dziś powinniśmy pamiętać o tych, którzy są najsłabsi i potrzebują wsparcia. Dlatego tak bardzo prosimy o modlitwę i o pomaganie w tych obszarach, w których jest to tylko możliwe.

Dziękujemy również Wam wszystkim za Wasze zaangażowanie i wsparcie jakiego sobie wzajemnie udzielamy.

Z życzeniem Bożej ochrony i prowadzenia na każdy dzień

Biskup Jerzy Samiec i Prezes Synodu ks. dr Adam Malina

Nabożeństwa Niedzieli Palmowej

Zapraszamy na transmisje nabożeństw Niedzieli Palmowej. W telewizji nabożeństwo z kościoła w Pszczynie. TVP3 godzina 13.00

 

Transmisje nabożeństw w Niedzielę 29 marca 2020.

Media ogólnopolskie


Zapraszamy do oglądania nabożeństw niedzielnych w TVP3 o godz. 13.00.
 

Transmisja internetowa nabożeństwa z Kościoła Jezusowego została zaplanowana na stronie onet.pl (również przez YouTube i Facebook) o godz. 10.00


W niedzielę 29 marca transmisja telewizyjna nabożeństwa planowana jest z kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Kazanie wygłosi ks. Marcin Orawski.


W niedzielę w 
Programie Drugim Polskiego Radia o godz. 18.00 zapraszamy do słuchania nabożeństwa przygotowanego przez Polską Radę Ekumeniczną. Kazanie wygłosi Dyrektor PRE ks. dr Grzegorz Giemza.


Media lokalne


W niedzielę, 22 marca o godz. 21.00 mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego będą mogli słuchać na żywo, na antenie Radia Olsztyn transmisji z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Olsztynie. Nabożeństwa będą odbywać się co niedzielę o godz. 21.00 


Radia można słuchać na częstotliwości:

✅ 103,2 MHz w Olsztynie 

✅ 99.6 MHz w Giżycku 

✅ 103,4 MHz w Elblągu 

a także online na ro.com.pl i przez aplikacje mobilną

 

 

List od Biskupa Kościoła

 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

Drodzy Duchowni,

Dziś w „Z Biblią na co dzień” przeczytaliśmy werset: „Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie” oraz zwrotkę pieśni 785: „Skądże oprócz Ciebie siły czerpać mam? Kto swe brzemię z siebie zrzucić zdoła sam? Świat bez Ciebie marą złudną, pełną mgły. Mą nadzieją wiarą, wszystkim jesteś Ty.”

Przyznam, że ostatnio każdego dnia czuję się zaskoczony tym, jak bardzo dobór wersetów i modlitw pasuje do obecnej sytuacji. Widać jak Bóg kieruje naszymi decyzjami i czuwa nad nami!

Na wstępie chcę Wam podziękować za służbę jaką wykonujecie w tym niezwykle trudnym czasie.

Dziękuję za opiekę duszpasterską jaką obejmujecie tych, którzy są wśród was i którzy są Wam powierzeni. Dziękuję za znajdywanie sposobów na głoszenie Dobrej Nowiny. Ilość modlitw, nabożeństw, rozważań, szkółek niedzielnych, lekcji religii, spotkań młodzieżowych, propozycji prowadzenia rozmów duszpasterskich, które pojawiły się w przestrzeni medialnej jest naprawdę imponująca.

Ilość wejść na poszczególne wydarzenia pokazuje, jak wielki jest obecnie głód takiej formy zwiastowania. Dociera ono nie tylko do grona naszych współwyznawców. Oglądając różne wpisy widać, że korzysta z nich również wielu naszych rodaków przebywających poza granicami Polski.

Niestety ten trudny czas będzie jeszcze trwał. Nie wiemy jak długo.

Wczoraj, 24 marca, wprowadzono kolejne obostrzenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r.; Dz. U. 2020 poz. 522). Dotykają one również przestrzeni Kościoła.

1.       Jestem zmuszony przedłużyć zawieszenie prowadzenia wszystkich nabożeństw w nadchodzącym okresie. Niestety zakaz ten będzie obowiązywał również podczas Wielkiego Tygodnia, aż do odwołania.

Komisje: ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz ds. teologicznych i pastoralnych Synodu Kościoła, powołały grupę roboczą, która pracuje nad formami liturgicznymi oraz duszpasterskimi na okres wprowadzonych ograniczeń. W przyszłym tygodniu będą one zaproponowane jako wsparcie w objęciu zwiastowaniem i pomocą duszpasterską zborowników.

2.       Konferencja Biskupów zarządza prowadzenie pogrzebów wyłącznie na cmentarzach. Wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia ograniczyło do 11 kwietnia 2020 r. możliwość sprawowania kultu religijnego, w tym również prowadzenia pogrzebów do 5 uczestników, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny i osób obsługujących daną uroczystość (np. pracowników zakładu pogrzebowego). Prosimy o bezwzględne stosowanie się do tego ograniczenia.

Zalecamy, aby w wypadku prowadzenia pogrzebu ograniczyć ilość uczestników do pięciu osób z najbliższej rodziny. 

Zachęcamy, aby po zakończeniu tego okresu ograniczeń, zorganizować nabożeństwa wspomnieniowe, na których będzie można pożegnać naszych zmarłych.

3.       Ponieważ liczba osób chorych oraz poddanych kwarantannie ciągle wzrasta, zobowiązuję duchownych, którzy ewentualnie zostaliby poddani kwarantannie do jej bezwzględnego przestrzegania oraz do powiadomienia o tym fakcie Biskupów Diecezjalnych i Biskupa Kościoła, w celu zapewnienia potrzebnych zastępstw.

Mam świadomość, że okres w którym żyjemy jest bardzo trudny. Niemożność normalnego sprawowania czynności duszpasterskich zmusza nas do szukania innych, nowych sposobów docierania do potrzebujących.

W przestrzeni komunikacji, pomiędzy gremiami kościelnymi, wykorzystujemy platformy do prowadzenia konferencji. W Internecie jest ich wiele.

Proszę Was, zwłaszcza w tym czasie, o szczególne wyczulenie duszpasterskie. Wiem, że telefon do starszych parafian, wykonany z parafii lub bezpośrednio od duchownego, jest szczególnie cenny. Pamiętajcie o fizycznej pomocy tym, którzy sami nie mogą zrobić zakupów, nabyć lekarstw itd.

Zwracam tu uwagę, że wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia pozwala na przemieszczanie się osobom m.in. w celu wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu, a także zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Pamiętajcie o wszystkich członkach wspólnoty. Bądźmy solidarni.

Przypominam o apelu o pomocy wystosowanym wczoraj przez Diakonię (więcej tu: Diakonia Polska). Zachęcam do nawiązywania przez Internet kontaktów z młodzieżą i innymi grupami, organizowania pomocy potrzebującym, organizowania wirtualnych spotkań biblijnych, modlitewnych. Zresztą, sami wiecie lepiej, co i w jaki sposób robić.

Zdaję sobie sprawę, że prócz spraw duszpasterskich borykacie się z problemami finansowo-gospodarczymi. Konsystorz pracuje nad zaproponowaniem pewnych mechanizmów, które mogłyby wesprzeć te parafie, które są w najtrudniejszej sytuacji.

4.       Proszę proboszczów i przełożonych innych jednostek kościelnych, które nie są w stanie same poradzić sobie z obecną sytuacją, tak duszpastersko jak i finansowo, o zgłaszanie trudności do Rad Diecezjalnych (na adres poczty elektronicznej właściwej Diecezji) oraz równolegle do mnie osobiście (na adres biskup@luteranie.pl lub telefonicznie na numer 22 88 70 200). Proszę opisać sytuację i podać na czym polega problem. Domyślam się, że potrzeby mogą być bardzo różne. Konsystorz wspólnie z Radą Synodalną zajmuje się wypracowaniem potrzebnych mechanizmów pomocy.

5.       Nabożeństwa transmitowane przez Telewizję Polską będą nadawane przez kolejne niedziele, łącznie z Wielkanocą,  o godz. 13.00 w Programie III TVP (podobnie jak to było dotychczas) Nabożeństwo wielkopiątkowe będzie transmitowane o godz. 17.00 w programie Drugim Telewizji Polskiej.

Jeszcze raz dziękuję za Waszą służbę i proszę o modlitwy. Życzę Wam przeżywania Bożego pokoju w każdej chwili dnia w tych niespokojnych czasach.

Bp Jerzy Samiec

 

Ogłoszenia parafialne

Trzecia Niedziela Pasyjna

Oculi

15 marzec 2020

 1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, idąc za przykładem wielu parafii w naszym Kościele niedzielne nabożeństwa w dniach 15 oraz 22 marca zostają zawieszone. Prosimy o poważne potraktowanie zaleceń i pozostanie w domach.

 2. W trzy najbliższe Niedziele zapraszamy do oglądania ewangelickich nabożeństw w TVP3 o godz 13.00. Pierwsze nabożeństwo w Niedzielę OCULI będzie transmitowane z Parafii Św Trójcy w Warszawie.

 

 

Ogłoszenia parafialne

Pierwsza Niedziela Pasyjna

Invocavit

Sakrament Ołtarza

1 marzec 2020

 1. Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny poczęstunek

 2. Następne nabożeństwo za tydzień w Drugą Niedzielę Pasyjną – 8 marca o godz.10.00. Nabożeństwo ze spowiedzią oraz z Sakramentem Ołtarza. W trakcie nabożeństwa ma miejsce szkółka niedzielna. Po poczęstunku spotkanie przy Słowie Bożym – Godzina Biblijna.

 3. Lekcje religii według ustalonego planu.

 1. Za trzy tygodnie w Niedzielę 22 marca zapraszamy na : Zgromadzenie Parafialne oraz na spotkanie Rady Parafialnej.

 

 

Pierwszy Dzień Nowego Roku  

Nabożeństwo  Słowa Bożego    

1  stycznia  2020 roku.

 • Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na wspólny poczęstunek.                 
 • W najbliższą Niedzielę 5 stycznia w Drugą Niedzielę po Bożym Narodzeniu nabożeństwo ze spowiedzią oraz z Sakramentem Ołtarza o godz 10.00. Po poczęstunku spotkanie przy Słowie Bożym  –  Godzina Biblijna. 
 • W  poniedziałek 6 stycznia w Święto Epifanii nabożeństwo o godz 10.00.
 • Dobiegł już końca rok kalendarzowy. Prosimy o  opłacanie  składek  parafialnych za  2019 rok. 
 • Spotkanie Rady Parafialnej w Niedzielę 18 stycznia 2020 r.
 • Zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne 26 stycznia 2020 r.

 

 

Zakończenie Roku 

Nabożeństwo  Słowa Bożego    

31  grudnia  2019 roku.

 • Następne nabożeństwo jutro w Nowy Rok o godz: 10.00.                   
 • W najbliższą Niedzielę 5 stycznia w Drugą Niedzielę po Bożym Narodzeniu nabożeństwo ze spowiedzią oraz z Sakramentem Ołtarza o godz 10.00. Po poczęstunku spotkanie przy Słowie Bożym  –  Godzina Biblijna. 
 • W  poniedziałek 6 stycznia w Święto Epifanii nabożeństwo o godz 10.00. 
 • Dobiega już końca rok kalendarzowy. Prosimy o  opłacanie  składek  parafialnych za  2019 rok.  
 • Spotkanie Rady Parafialnej w Niedzielę 18 stycznia 2020 r. 
 • Zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne 26 stycznia 2020 r.