Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Pierwsza Niedziela Pasyjna

18 lutego   2018

Nabożeństwo Słowa Bożego

Porządek   nabożeństwa.

 

 Czytanie ze Starego Testamentu – 1 Księga Mojżeszowa  3, 1 – 24 

Czytanie  Lekcji Apostolskiej – List Św. Jakuba 1, 12- 18                

Tekst  kazania  –  Ewangelia Św. Łukasza 22, 31 – 34 

 

 

Introit:  28

Numer pieśni.       Tytuł pieśni.  Miejsce w nabożeństwie
142 „O głowo coś zraniona” Początek nabożeństwa
135 „Myśmy pod Twoim krzyżem” Po czytaniu ze Starego Testamentu
144 „ O  Jezu grzechy  moje” Przed  kazaniem
293 „Gdzie dwóch lub trzech” Po  kazaniu
124 „Jezu Chryste Panie miły” Po ogłoszeniach parafialnych      
163  „Tam na wzgórzu wśród skał”  Zakończenie nabożeństwa