Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Szesnasta  Niedziela po Trójcy Świętej

16 września   2018

Nabożeństwo Słowa Bożego

Porządek   nabożeństwa.

 

 

Czytanie ze Starego Testamentu –  Księga Trenów 3, 22 – 32

Ewangelia – Ewangelia wg  św.  Jana 11, 1 – 45                                                

Tekst  kazania  –      Dzieje Apostolskie 12, 1 – 11  

 

 

Introit :  71

Numer pieśni.       Tytuł pieśni.  Miejsce w nabożeństwie
886 „Zdarz, bym we wszystkim” Początek nabożeństwa
862 „Szalom Szaverim” Po czytaniu ze Starego Testamentu
852 „ Królu niebios” Przed  kazaniem
833 „To przykazanie ja dziś daję” Po  kazaniu
745 „Otwórzcie serca , żyć będziecie” Po ogłoszeniach parafialnych        
308  „Panie, połącz nas”  Zakończenie nabożeństwa