Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Pierwszy Dzień Nowego Roku

1 stycznia  2020

Nabożeństwo Słowa Bożego

 

Porządek   nabożeństwa.

  

Czytanie  ze Starego Testamentu –  Księga  Przysłów 16, 1 – 9       

Lekcja Apostolska – List św. Jakuba 4,  13- 15                                                        

Tekst  kazania  –  Ewangelia św. Jana 14, 1 – 6  

 

 

Introit : 13

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
102 „Tobie bądź chwała” Początek nabożeństwa
83 „ Triumfy Króla niebieskiego” Po czytaniu Lekcji Apostolskiej
100 „Przez dobrą moc Twą, Panie” Przed  kazaniem
48 „ Do szopy, hej, pasterze” Po  kazaniu
49 „Dziateczki, dziateczki”  Po ogłoszeniach parafialnych
66 „O błogosławiony, radością natchniony”  Na zakończenie nabożeństwa