Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Pierwsza Niedziela po Epifanii

Święto Chrztu Pańskiego

13 stycznia   2019

Nabożeństwo Słowa Bożego

Porządek   nabożeństwa.

 

 

 

Czytanie Lekcji Apostolskiej –  List św Pawła Apostoła do Rzymian  12, 1 – 8  

Ewangelia – Ewangelia św Mateusza 3, 13 – 17

Tekst  kazania  –  Księga Jozuego 3, 5 – 17

  

Introit : 18

Numer pieśni.       Tytuł pieśni. W porządku nabożeństwa. 
83 „Triumfy Króla niebieskiego” Początek nabożeństwa
84 „W żłobie leży” Po czytaniu Lekcji Apostolskiej
75 „Przybieżeli do Betlejem” Przed  kazaniem
45 „Cudowna różdżka wzrosła” Po  kazaniu
49 „Dziateczki, dziateczki”  Po ogłoszeniach parafialnych.  
52 „Gdy śliczna panna”  Na zakończenie nabożeństwa