Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Dwudziesta  Druga Niedziela po Trójcy Świętej

28 października   2018

Nabożeństwo Sakramentu Ołtarza

Porządek   nabożeństwa.

 

 

Czytanie ze Starego Testamentu – Księga Proroka Izajasza 62, 6- 12 

Lekcja Apostolska- List św Pawła Apostoła do Rzymian 3 , 21 – 28                                              

Tekst  kazania  –  Ewangelia  św Mateusza 5, 1 – 12      
    

Introit :  92

Numer pieśni.       Tytuł pieśni.  Miejsce w nabożeństwie
265 „Warownym Grodem” Początek nabożeństwa
352 „Laudate omnes gentes ” Po czytaniu ze Starego Testamentu
541 „Zbudź Panie ducha ojców wiary” Przed  kazaniem
833 „To przykazanie ja dziś daję wam” Po  kazaniu
438 „Z głębokiej nędzy” Po ogłoszeniach parafialnych       przed spowiedzią     
290  „Brońże  Panie nas na wieki”  Zakończenie nabożeństwa