Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Siedemnasta Niedziela po  Trójcy Świętej 

8 października   2017

Nabożeństwo Słowa Bożego

Porządek   nabożeństwa.

 

Czytanie  ze  Starego Testamentu – Księga Proroka Izajasza 49, 1 -6  

 

Czytanie  Lekcji  Apostolskiej – List św. Pawła Apostoła do Rzymian 10, 9-18                 

 

Tekst  kazania  –   Ewangelia św. Marka  9,  17-27

 

 

Introit:  72

Numer pieśni.       Tytuł pieśni.  Miejsce w nabożeństwie
623 „Wierzyć mnie Panie ucz” Początek nabożeństwa
556 „O jak to dobrze i miło” Po czytaniu ze Starego Testamentu
709 „We  dnie i w nocy” Przed  kazaniem
828 „Miłość Bożą w sercu swym” Po  kazaniu
719 „Chcemy do śmierci  Jezusie być Twoi     ” Po ogłoszeniach parafialnych. 
314 „Pod Twą Obronę” Zakończenie nabożeństwa