Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Trzecia Niedziela po Trójcy Świętej

17 czerwca   2018

Nabożeństwo Słowa Bożego

Porządek   nabożeństwa.

 

 

Czytanie ze Starego Testamentu –  Księga  Proroka  Ezechiela 18,1 – 4, 21- 24

 

Ewangelia – Ewangelia wg św  Łukasza 15, 15 – 32

                                                  

 Tekst  kazania  –    1 list św  Jana 1,5- 2,6   
  

Introit :  58

Numer pieśni.       Tytuł pieśni.  Miejsce w nabożeństwie
802 „Królu mój, królu chwały” Początek nabożeństwa
352 „Laudate omnes gentes” Po czytaniu ze Starego Testamentu
746 „Pan kiedyś staną nad brzegiem” Przed  kazaniem
828 „Miłość Bożą w sercu swym” Po  kazaniu
638 „Kto chce niech szuka innych dróg” Po ogłoszeniach parafialnych 
301  „Niech strzeże nas Bóg”  Zakończenie nabożeństwa