Kościół Św. Trójcy w Węgrowie

Pierwsza Niedziela Adwentu

3 grudnia   2017

Nabożeństwo ze Spowiedzią i Sakramentem Ołtarza

 

Porządek   nabożeństwa.

 

 

Czytanie  ze Starego Testamentu – Księga  Proroka  Jeremiasza 23, 5 – 8   

 

Czytanie  Ewangelii – Ewangelia św Mateusza 21, 1 – 9                 

 

Tekst  kazania  –  Objawienie Św Jana 5 , 1- 14  
 

 

 

Introit:  2

Numer pieśni.       Tytuł pieśni.  Miejsce w nabożeństwie
5 „Chrystus Pan w swym przyjściu    pierwszym” Początek nabożeństwa
346 „Słowo Twoje jest” Po czytaniu ze Starego Testamentu
9 „ Córko Syjońska” Przed  kazaniem
12 „Królów  Król  Panów Pan” Po  kazaniu
438 „Z głębokiej nędzy” Po ogłoszeniach parafialnych

Przed Spowiedzią

308  „Panie, połącz nas”  Zakończenie nabożeństwa