Wizyta Biskupa

Przed wyborami do Rady Parafialnej
W niedzielnym nabożeństwie 17 kwietnia 2016 r. uczestniczył biskup diecezji warszawskiej KEA w RP Jan Cieślar. Po wspólnej modlitwie dostojny gość wziął udział w spotkaniu z wiernymi i proboszczem ks. Bogdanem Wawrzeczko.
Jeszcze w okresie międzywojennym parafia liczyła około trzech tysięcy wiernych rozsianych w kantoratach i jednym filiale na obszarze pięciu powiatów. Po wojnie na tym terenie nie został praktycznie nikt z dawnych parafian. Stopniowo zaczęły napływać rodziny ewangelickie z terenów przyłączonych do ZSRR i z centralnej Polski, ale nie zawsze zostawały na dłużej. Parafia ożyła na początku lat 60. ub. wieku, kiedy powstał tu dom opieki dla osób starszych. Do „Sarepty” przyjechały wtedy młode i pełne energii diakonise z Dzięgielowa, ich podopiecznych odwiedzali członkowie rodzin, parafia przyjmowała wielu gości, także z zagranicy.
W tym roku historia „Sarepty” definitywnie się zakończyła. Zgromadzenie Parafialne, na wniosek Rady, zdecydowało o zamknięciu domu, do którego praktycznie od kilku już lat nie przyjmowano nowych mieszkańców.
Dziś parafię tworzy kilkudziesięciu wiernych rozproszonych często w odległych miejscowościach. Wspólnotę wspiera pewna (rosnąca) liczba sympatyków, którzy uczestniczą w nabożeństwach i różnych formach życia parafialnego.
Efektem wizyty biskupiej było podjecie decyzji o zmniejszeniu składu przyszłej Rady do czterech osób i wyznaczenie daty Zgromadzenia Parafialnego, które ją wybierze, na 12 czerwca.

H. Ś.

Napisano w Archiwum